Kloakseparation

Skal du separatkloakere i Hjørring? Så ring til os!

Alle har brug for at få separatkloakeret derhjemme en gang imellem, og det kan vi hjælpe dig med! En separatkloakering skal altid udføres af en kloakmester, og du finder ingen bedre til opgaven end hos Ørnbøls Totalservice.

Derfor er det vigtigt at separatkloakere

Separatkloakering handler om at adskille regn- og spildevand på din grund, og det er noget som jævnligt skal varetages af en kloakmester. Separatkloakering sørger for, at dit spildevand fra for eksempel dit toilet og din bruser ledes til rensningsanlægget, og regnvand bliver ledet til et nærliggende vandløb.

Separering af kloak er en vigtig proces at få foretaget, fordi du undgår at kemikalier fra dit bad og toilet ender nede i regnvandsristen og derved forurener miljøet.

Separatkloakering i Hjørring

På vores hjemmeside kan du bestille separatkloakering i Hjørring, og allerede i dag kan du indhente gode tilbud, selvom det ikke er tid til separering af din kloak endnu. 

Du skal selv står for at bestille en fagmand ud til din bolig, og derefter færdigmelder din kloakmester til kommunen, at dit hus har fået foretaget en separering af kloakken.

Hos Ørnbøls Totalservice får du den bedste service inden for separatkloakering i Hjørring og omegn. Vi separatkloakerer for at passe på din ejendom og på miljøet. Hos Ørnbøls Totalservice kan du læse mere om separatkloakering i Hjørring, samt hvordan og hvornår opgaven skal udføres.

God service fra start til slut

Når du bestiller separatkloakering i Hjørring hos Ørnbøls Totalservice, vælger du den bedste service, der er at finde i branchen. Vores dygtige medarbejdere har mange års erfaring med separering af kloak ved mange forskellige boliger og virksomheder.

Vores separatkloakering i Hjørring er bygget på tillid, faglighed og professionalisme fra start til slut. Vi skal nok sørge for, at dit kloaksystem kommer til at køre som smurt på blot få timer.

Kontakt os i dag

Ønsker I at høre mere om vores ydelser eller få et uforpligtende tilbud? Kontakt os direkte på telefon +45 2262 3320 eller send en e-mail til ornbolstotalservice@hotmail.com I har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Årsagen til behovet for en kloakseparation kan variere afhængigt af den specifikke situation og lokale forhold. Typisk er årsagerne:

 1. Adskillelse af spildevand og regnvand: En kloakseparation kan være nødvendig for at adskille spildevand og regnvand, hvilket hjælper med at reducere belastningen på kloaksystemet og forhindre oversvømmelse under kraftig nedbør.

 2. Overholdelse af miljømæssige reguleringer: Nogle områder har strenge miljømæssige reguleringer, der kræver adskillelse af spildevand og regnvand for at reducere forurening og beskytte vandløb og miljøet.

 3. Opgradering af det eksisterende kloaksystem: Hvis det eksisterende kloaksystem er forældet eller ikke længere opfylder behovene, kan en kloakseparation være nødvendig som en del af en generel opgradering eller modernisering af infrastrukturen.

 4. Forebyggelse af tilstopninger og lækager: Separation af kloaksystemet kan hjælpe med at reducere risikoen for tilstopninger og lækager ved at holde spildevand og regnvand adskilt og undgå overbelastning af rør og afløb.

 5. Byudvikling og vækst: I takt med udvikling og byvækst kan det være nødvendigt at implementere en kloakseparation for at imødekomme øget belastning på kloaksystemet og sikre effektiv håndtering af spildevand og regnvand.

Det er vigtigt at vurdere den specifikke situation og lokal lovgivning for at bestemme årsagen til behovet for en kloakseparation og træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde kravene og sikre en effektiv og bæredygtig håndtering af kloaksystemet.

Den specifikke type kloakseparation, der er påkrævet, vil variere afhængigt af den lokale lovgivning, projektspecifikationer og behovene på stedet. Generelt er der to hovedtyper af kloakseparation:

 1. Delvis kloakseparation: Denne type involverer adskillelse af spildevand og regnvand kun i visse områder eller bygninger, hvor det er nødvendigt for at opfylde bestemte krav eller håndtere problemer som oversvømmelse eller forurening.

 2. Total kloakseparation: Dette indebærer en komplet adskillelse af spildevand og regnvand i hele området eller systemet. Det omfatter installation af separate rør og afløbssystemer til hver type af affaldsvand.

Den nøjagtige type kloakseparation, der er påkrævet, vil blive bestemt af lokale myndigheder og specifikke projektspecifikationer. Det er vigtigt at konsultere de relevante myndigheder, ingeniører eller kloakfagfolk for at bestemme den passende type kloakseparation, der bedst opfylder behovene og overholder lovgivningen i det pågældende område.

Omfanget af arbejdet ved en kloakseparation kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder størrelsen og kompleksiteten af det eksisterende kloaksystem samt de specifikke behov og krav i projektet. Omfanget kan omfatte:

 1. Identifikation og mærkning af eksisterende spildevands- og regnvandsrør.
 2. Installation af nye separate rør og afløbssystemer til spildevand og regnvand.
 3. Potentielt behov for gravning eller anlæggelse af nye grøfter til de separate rørsystemer.
 4. Tilslutning og omkonfiguration af eksisterende afløb og rør til de nye systemer.
 5. Potentielle ændringer i bygningsstrukturer eller infrastruktur for at imødekomme de separate kloaksystemer.
 6. Testning og inspektion af de nye systemer for at sikre korrekt funktion og effektivitet.

Det er vigtigt at udføre en grundig vurdering af omfanget af arbejdet i samråd med kloakfagfolk, ingeniører eller entreprenører. Dette vil sikre en præcis planlægning og implementering af de nødvendige skridt for at udføre kloakseparationen effektivt og i overensstemmelse med gældende standarder og regulativer.

For at bestemme den eksisterende tilstand af kloaksystemet, er det vigtigt at udføre en grundig inspektion af systemet. Dette kan omfatte visuel inspektion, rørbaseret inspektion (f.eks. med kloak-TV), og/eller tryktestning af rør. Formålet er at identificere eventuelle problemer såsom lækager, tilstopninger, korrosion, brud eller andre skader i kloaksystemet. 

Inspektionen kan også afsløre eventuelle mangler i systemets struktur, tætninger eller forbindelser. Ved at vurdere den eksisterende tilstand af kloaksystemet kan man bedre forstå omfanget af de nødvendige reparationer eller opgraderinger, der kræves som en del af kloakseparationsprocessen. 

Det er vigtigt at engagere professionelle kloakfagfolk eller inspektører for at udføre en omfattende vurdering af kloaksystemets tilstand og få en klar forståelse af eventuelle eksisterende problemer, der skal løses.

Ja, i mange tilfælde er der tilladelser eller godkendelser, der skal indhentes fra relevante myndigheder, når der udføres en kloakseparation. Kravene kan variere afhængigt af lokal lovgivning og specifikke projektspecifikationer. 

Det er vigtigt at konsultere de lokale myndigheder, såsom kommunen eller miljøafdelingen, for at få information om tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at udføre arbejdet. 

Dette kan omfatte ansøgninger, planer eller dokumentation, der skal indsendes, før arbejdet kan påbegyndes. At sikre overholdelse af lovgivningen og indhentning af de nødvendige tilladelser er afgørende for at undgå problemer, straffe eller forsinkelser i forbindelse med kloakseparationsprojektet.

Tidsrammen og budgettet for en kloakseparation kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder omfanget af arbejdet, kompleksiteten af det eksisterende kloaksystem, lokal lovgivning og eventuelle uforudsete omstændigheder. Det er vigtigt at udføre en grundig planlægning og vurdere de specifikke krav og ressourcer i projektet for at fastlægge en realistisk tidsramme og budget.

Typisk kan en kloakseparation tage flere uger til måneder at fuldføre, afhængigt af projektets omfang. Budgettet vil afhænge af omfanget af arbejdet, inklusive eventuelle nødvendige reparationer, installationsomkostninger, tilladelser, inspektionsgebyrer og professionel bistand. Det anbefales at konsultere og indhente tilbud fra kvalificerede entreprenører eller kloakfagfolk for at få en mere præcis idé om den forventede tidsramme og budget for kloakseparationsprojektet.

Få dit tilbud her

[forminator_form id=”8″]